Medochemie Antrasis Europos vaistų registracijos forumas

Kolegos iš Medochemie centrinės būstinės Kipre ir Medochemie atstovybių Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Moldovoje, Rumunijoje ir Slovakijoje buvo pakviesti dalyvauti Antrajame vaistų registracijos forume, vykusiame 2015 m. gegužės mėn. 26-28 d. Buvo daromos prezentacijos, vyko mokomosios sesijos ir seminarai, skirti pasidalinti patirtimi. Jų tikslas – sėkmingas esamų ES įstatymų ir nuorodų realizavimas.
 
Buvo aptarti įvairių vaistų registracijos procedūrų praktiniai aspektai, taip pat rinkodaros pažymėjimų atnaujinimas viso produkto gyvavimo ciklo metu. Galimybė pabendrauti kolegoms iš įvairių šalių suteikė neįkainojamą galimybę apjungti turimą patirtį bei ja pasidalinti.